INSURANCE INFORMATION CENTER
INSURANCE INFORMATION CENTER
Trang Chủ | Cá nhân | Đăng kí | Đề tài mới | Thành viên |
Tìm kiếm
| Trợ giúp
Tên đăng nhập
   Mật khẩu
Lưu mật khẩu
 Diễn Đàn Chính
 Gia đình Bảo hiểm
 SINH VIÊN BẢO HIỂM K30
 Quy dinh ve bao hiem xa hoi bat buoc
 Đề tài mới  Trả lời đề tài
 In đề tài
Tác giả  Đề Tài Tiếp tục  

hoanghuybh30
Thành viên bậc 3

Vietnam
77 bài gởi

Đã gởi - 08/05/2007 :  16:26:12  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
Ngay 19/4/2007, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh so 68/2007/ND-CP quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua Luat Bao hiem xa hoi ve bao hiem xa hoi bat buoc doi voi quan nhan, cong an nhan dan va nguoi lam cong tac co yeu huong luong nhu doi voi quan nhan, cong an nhan dan.
Theo do, nguoi lao dong vua co thoi gian dong BHXH bat buoc, vua co thoi gian dong BHXH tu nguyen thi duoc cong ca hai de lam co so tinh huong che do huu tri va che do tu tuat. Muc huong BHXH duoc tinh tren co so muc dong, thoi gian dong va co chia se giua nhung nguoi tham gia. Muc dong BHXH bat buoc duoc tinh tren co so tien luong cua nguoi lao dong…
Nguoi lao dong la sy quan, quan nhan chuyen nghiep... nghi viec khi bi om dau, tai nan rui ro duoc huong muc tro cap bang 100%, khi nghi cham con om duoc huong 75% muc tien luong dong BHXH cua thang lien ke truoc khi nghi viec. Thoi gian toi da duoc nghi viec huong che do cham soc con om la 20 ngay doi voi con duoi 3 tuoi va 15 ngay doi voi con tren 3 tuoi…
Lao dong nu la quan nhan, cong an nhan dan hoac lam cong tac co yeu khi mang thai duoc nghi viec de di kham thai 5 lan, moi lan 1 ngay. Neu o xa co so y te, hoac nguoi mang thai co benh ly, thai khong binh thuong thi duoc nghi viec 2 ngay cho moi lan kham thai. Khi sinh con, lao dong nu duoc nghi che do thai san 5 thang, neu san phu la thuong binh, nguoi huong chinh sach nhu thuong binh, nguoi tan tat... thi duoc nghi 6 thang. Muc huong che do thai san bang 100% muc binh quan tien luong thang dong BHXH cua 6 thang lien ke truoc khi nghi viec…
Nguoi lao dong do bi tai nan lao dong, benh nghe nghiep ma bi suy giam kha nang lao dong 5% thi huong 5 thang luong toi thieu chung, sau do cu suy giam them 1% thi huong them 0,5 thang luong toi thieu chung. Neu bi suy giam tu 31% thi duoc huong bang 30% muc luong toi thieu chung, sau do cu suy giam them 1% thi huong them 2% muc toi thieu chung…
Nghi dinh nay co hieu luc sau 15 ngay, ke tu ngay dang Cong bao.


hoanghuy

vozer
Thành viên bậc 1

20 bài gởi

Posted - 18/06/2008 :  08:39:41  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
Spam kinh that!!!

Lên đầu trang

nguyendan_1986
Thành viên ưu tú

Vietnam
138 bài gởi

Posted - 18/06/2008 :  09:02:10  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Send nguyendan_1986 a Yahoo! Message  Trả lời trích đoạn
Huy post bài không để dấu, đọc lòi cả mắt rồi. Dù sao cũng cảm ơn Huy!
Lên đầu trang

n/a
deleted

566 bài gởi

Posted - 24/08/2008 :  19:46:20  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
toi muon tim trang web ve nghi dinh ve huu cua giao vien

Lên đầu trang

n/a
deleted

566 bài gởi

Posted - 24/08/2008 :  19:48:45  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
co ai biet giup minh voi cam on


Lên đầu trang

n/a
deleted

566 bài gởi

Posted - 10/11/2009 :  16:01:27  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
[quote][i]Originally posted by hoanghuybh30[/i]
[br] Ngay 19/4/2007, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh so 68/2007/ND-CP quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua Luat Bao hiem xa hoi ve bao hiem xa hoi bat buoc doi voi quan nhan, cong an nhan dan va nguoi lam cong tac co yeu huong luong nhu doi voi quan nhan, cong an nhan dan.
Theo do, nguoi lao dong vua co thoi gian dong BHXH bat buoc, vua co thoi gian dong BHXH tu nguyen thi duoc cong ca hai de lam co so tinh huong che do huu tri va che do tu tuat. Muc huong BHXH duoc tinh tren co so muc dong, thoi gian dong va co chia se giua nhung nguoi tham gia. Muc dong BHXH bat buoc duoc tinh tren co so tien luong cua nguoi lao dong…
Nguoi lao dong la sy quan, quan nhan chuyen nghiep... nghi viec khi bi om dau, tai nan rui ro duoc huong muc tro cap bang 100%, khi nghi cham con om duoc huong 75% muc tien luong dong BHXH cua thang lien ke truoc khi nghi viec. Thoi gian toi da duoc nghi viec huong che do cham soc con om la 20 ngay doi voi con duoi 3 tuoi va 15 ngay doi voi con tren 3 tuoi…
Lao dong nu la quan nhan, cong an nhan dan hoac lam cong tac co yeu khi mang thai duoc nghi viec de di kham thai 5 lan, moi lan 1 ngay. Neu o xa co so y te, hoac nguoi mang thai co benh ly, thai khong binh thuong thi duoc nghi viec 2 ngay cho moi lan kham thai. Khi sinh con, lao dong nu duoc nghi che do thai san 5 thang, neu san phu la thuong binh, nguoi huong chinh sach nhu thuong binh, nguoi tan tat... thi duoc nghi 6 thang. Muc huong che do thai san bang 100% muc binh quan tien luong thang dong BHXH cua 6 thang lien ke truoc khi nghi viec…
Nguoi lao dong do bi tai nan lao dong, benh nghe nghiep ma bi suy giam kha nang lao dong 5% thi huong 5 thang luong toi thieu chung, sau do cu suy giam them 1% thi huong them 0,5 thang luong toi thieu chung. Neu bi suy giam tu 31% thi duoc huong bang 30% muc luong toi thieu chung, sau do cu suy giam them 1% thi huong them 2% muc toi thieu chung…
Nghi dinh nay co hieu luc sau 15 ngay, ke tu ngay dang Cong bao.


hoanghuy
[/quote][size=6][/size=6][font=Times New Roman][/font=Times New Roman][font=Arial][/font=Arial][font=Verdana][/font=Verdana][font=Arial][/font=Arial][blue][/blue]
Lên đầu trang
   Đề Tài Tiếp tục  
 Đề tài mới  Trả lời đề tài
 In đề tài
INSURANCE INFORMATION CENTER 2004- SIC Copyright Go To Top Of Page
Thời gian thực hiện 0.11 giây.